Globaalin eliitin muodostaminen: episteeminen työ ja globalisaation artikulaatiot Financial Timesissa 2000-luvulla

Markus Ojala

Tiivistelmä


Maailmantalouden hallinta nojaa kansainvälisen eliitin kollektiiviseen toimintaan. Se edellyttää eliitin jäsenten keskinäistä koordinaatiota, yhteisten politiikkaideoiden ja tavoitteiden määrittelyä sekä ryhmäidentiteetin muodostumista. Tässä artikkelissa tarkastelen Financial Times -lehden (FT) raportointia globalisaatiosta ja sen hallinnasta vuosina 2001–2018. Kysyn diskursiivisen institutionalismin tutkimusperinteeseen ja erityisesti episteemisen työn käsitteeseen nojaten, miten FT:n globalisaatiokirjoittelu tuottaa jaettuja käsityksiä eliitin toimintaympäristöstä sekä eliitistä itsestään kollektiivisena toimijana ja sen toimintaa ohjaavista arvoista ja päämääristä. Tarkastelu tuo esiin merkittäviä muutoksia globalisaation artikulaatioissa tultaessa vuosituhannen alkuvuosista 2010-luvun lopulle. Muutoksista huolimatta globalisaation asema kansainvälistä eliittiä määrittävänä ideana säilyy vahvana. Artikkeli kertoo siten globalisaation ideologisesta merkityksestä kansainvälisen eliitin yhtenäisyyden ankkurina.

Avainsanat


eliitit; episteeminen työ; Financial Times; globalisaatio; julkisuus; maailmantalous; talousjournalismi

Koko teksti:

HTML


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.